Her vil dere møte hestene på Damgården ridesenter. Både skolehestene og de private som står oppstallet hos oss.
Har delt dem inn i to grupper så er det enklere å vite hvem som er skolehest og hvem som er privateid.

Det er mange forskjellige raser og ulik  alder på hestene. Den yngste er vallaken, Lillemann, på 5 år og den eldste er vallaken, Mackoy, på 25 år.