🍁🍁 Vi i DAMGÅRDEN-RIDESKOLENS FORENING har vært så heldige og
bli tildelt en gave fra styret i #sparebank1stiftelsenBV på
kr. 25 000,- .
Vi er dypt takknemlige for denne gaven som kommer godt med i Covid-19 perioden,
hvor vi har hatt bortfall av inntekter. Dette vil hjelpe oss mye på veien videre
i vårt arbeid for barn og unge på Damgården.
Vi bidrar med støtte til sikkerhetsutstyr, høyttaleranlegg , kiosk ol.
I tillegg arrangerer vi sosiale tilstelninger for å trygge og skape et godt miljø blant de unge på Damgården. 🍁🍁

Tusen takk fra styret i Damgården – Rideskolens forening.