Lørdag, mens vi hadde fullt opp med mange besøkende og banetrening,
fødte den ene geita vår en liten geitekilling. Den ble en liten bukk, en søt liten
skapning.