HEST ER BEST – OGSÅ NÅR DET ER FERIE!

HAR DU LYST TIL Å HA “EGEN” HEST NOEN DAGER I VINTERFERIEN?
TA KONTAKT MED VIBEKE PÅ TLF.: 33 11 59 50/ 99 22 56 52 HVIS DU ØNSKER FÒRHEST.