Styret i Rideskolens Forening innkaller herved til årsmøte torsdag 7/3 kl 19:00 i rytterstuen på Damgården. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til [email protected] innen 2/3.

Agenda:

1. Åpning, godkjenning av innkalling, valg av møteleder og referent
2. Styrets beretning for 2018
3. Regnskap for 2018
4. Budsjett for 2019
5. Kontingent for 2020
6. Innkomne saker
7. Valg av nytt styre

For styret i foreningen
Geir Thomassen